פרויקטים

משרד הבטחון

משרד הבטחון

משרד הביטחון – חץ הצפון זכתה במכרז לאספקת עבודות מיפוי, מדידה ואורתופוטו עבור משרד הבטחון לתקופה של 3 שנים.
העבודה כוללת ליווי פרויקטים בגבולות המדינה, מדידות בבסיסים ובשדות תעופה. לחברה סיווג "סודי ביותר".