אורתופוטו הנדסי מדויק

אורתופוטו הנדסי מדויק

חב' חץ הצפון מתמחה בביצוע תצלומי אויר מיושרים (אורתופוטו) המותאמים לרשת הקואורדינאטות של ישראל באמצעות צילומי אוויר ובאמצעות צילומי לווין.
האורתופוטו מבוצע באמצעות שימוש במערכות טיסה ובקרה דיגיטליות ובתוכנות מתקדמות וייחודיות בתחום, המאפשרות הצגת מבנים בעלי רמת הטייה מזערית.
תוצרי האורתופוטו כוללים קובץ ממוחשב ואפשרות להפקת התצלום על גבי נייר צילום בהפקה איכותית כולל הדבקה ע"ג "קאפה" ומסגור אלומיניום.
מערכות צילום האוויר של החברה מאושרות על ידי המרכז למיפוי ישראל לאורתופוטו ומיפוי בקנ"מ 1:250 !