פרויקטים

כביש חוצה ישראל

כביש חוצה ישראל

 
חברת כביש חוצה ישראל – חץ הצפון נבחרה לביצוע המדידות למסלול השלישי במספר קטעים, מיפוי פוטוגרמטרי, מדידות ותוכניות הכרזה בקטעים 3 ו -7, מדידות בפרויקט מסילות זבולון , מדידות והפקעות רכבת מזרחית שבניהול חוצה ישראל, פרויקט חילופי שטחי הדרוזים בקו הגז באזור תל קשיש ועוד.