פרויקטים

נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים

נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים

 
חץ הצפון מבצעת עבור חברת נ.ת.ע עבודות מיפוי ומדידה במספר פרויקטי תשתיות לאומיות הכוללים ליווי תבע ותכנון מפורט של הקו החום המזרחי והמערבי, הקו הסגול, הקו הירוק ופרויקט המטרו לאורך של עשרות רבות של ק"מ באזור מטרופולין המכרז.