פרויקטים

אורתופוטו ארצי 2016

אורתופוטו ארצי 2016

 
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ סיימה כיסוי אורתופוטו 2016 של אזור יהודה ושומרון כולל ים המלח זאת במסגרת כיסוי אורתופוטו ארצי ברזולוציה גבוהה עבור המרכז למיפוי ישראל (מפ"י).