פרויקטים

רכבת ישראל

רכבת ישראל

רכבת ישראל – חץ הצפון מלווה את רכבת ישראל בעשרות אתרים ובינהם ליווי תבע ותכנון מפורט לפרויקט חשמול הרכבת, רכבת העמק, המסילה המזרחית, מסילת עכו כרמיאל, המסילה לאילת, מסילת החוף, עריכת תצ"ר למסילת קריות נהריה, הפרדות מפלסיות, ליווי תכנית הפקעות למסילת רחובות פלשת, סדנאות אפרים ועוד, עריכת הסדר מקרקעין למסילת באר שבע צפע.
לאחרונה זכתה החברה במכרז לביצוע עשרות תוכניות לצרכי רישום (תצ"רים) מסילות הרכבת והתחנות.