פרויקטים

רכבת ישראל

רכבת ישראל

רכבת ישראל – חץ הצפון מלווה את רכבת ישראל בפרויקט החשמול (תת"ל 18). החברה מבצעת ליווי בתחום הסטטוטורי - הכנת התת"ל והתב"ע, צילום אורתופוטו, מיפוי פוטוגרמטרי מדויק ומדידות קרקעיות למסילות באורך של כ-420 ק"מ לצורך התכנון המפורט וסקר עצים בוגרים. בנוסף החברה מספקת את סל מוצריה בפרויקטים רכבת העמק, רכבת אילת, רכבת מזרחית, רכבת החוף, קו עכו כרמיאל ועוד. לאחרונה זכתה החברה במכרז לביצוע עשרות תוכניות לצרכי רישום (תצ"רים) מסילות הרכבת והתחנות.