פרויקטים

חברות חלוקת גז טבעי

חברות חלוקת גז טבעי

 
גז טבעי בלחץ נמוך - חץ הצפון מבצעת עבור זכייניות חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מיפוי פוטוגרמטרי מדויק ומדידות קרקעיות, אורתופוטו מפורט בקנ"מ גבוה, הכנת גושים/חלקות (קדסטר) קומפילציית תב"עות, מדידות להיתרי בניה, מפות בעלויות, סקר עצים בוגרים כל זאת תוך ליווי מלא של הפרויקטים משלבי התכנון הראשוניים ועד מסירת החומרים לקבלן המבצע בשטח.
 
לאחרונה סיימה החברה עבודות על תוואיי חלוקת גז בלחץ נמוך באורך מצטבר של מאות ק"מ בצפון, מרכז ודרום הארץ.