תחומי פעילות

חץ בחו''ל

חץ בחו''ל

חב' חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ עוסקת בביצוע פרויקטים מגוונים ברחבי העולם הכוללים את מוצרי הליבה שלה.
החברה ביצעה לאחרונה מס' פרויקטים בתחומי המדידות, אורתופוטו דיגיטלי מדויק, מיפוי פוטוגרמטרי והשכרת מערכות הצילום לשלה לצורך ביצוע פרויקטים נוספים.
ניתן להשכיר את מערכות צילום האוויר של החברה לאורתופוטו ומיפוי פוטוגרמטרי בליווי מפעיל מקצועי הדואג לתפעול השוטף של המערכת במהלך השהות בחו"ל.
 
פרויקטים לדוגמא:
קונגו
ביצוע מדידות קרקעיות כולל הקמת רשת בקרה מקומית לצורך תכנון מפורט בפרויקט רחב היקף בקונגו.
החברה מרחיבה בתקופה האחרונה את פעילותה ביבשת אפריקה מול חברות תכנון והנדסה מישראל ומהעולם.
 
 
צ'ילה
השכרת מערכת צילום אוויר "נבו" לביצוע כיסוי אורתופוטו דיגיטלי מדויק לשטחים נרחבים בצ'ילה.
המערכת המושכרת יוצאת לחו"ל בליווי מפעיל מיומן שדואג לביצוע ההתקנות והפעלת מערכת הצילום באוויר.
 
 
 
 
 
עקבה
ביצוע אורתופוטו דיגיטלי צבעוני ומיפוי פוטוגרמטרי לצורך תכנון ראשוני עבור פרויקט תשתיות לאומי.