תחומי פעילות

מדידות קרקעיות

מדידות קרקעיות

חברת חץ הצפון מיפוי והנדסה היא חברה מובילה בתחום המדידות הקרקעיות המחויבת לביצוע עבודות באיכות גבוהה.
 
החברה מפעילה באופן שוטף 6 צוותי מדידות קרקעיות מלאים הפועלים בשטח.
 
תחומי ההתמחות של החברה בתחום כוללים בין היתר:
• מדידות לצרכי תכנון
• מודדי אתר משרד הבינוי והשיכון
• מודדי אתר מנהל מקרקעי ישראל
• תכניות הפקעה
• הקמת רשתות בקרה גיאודטיות (אנכיות ואופקיות)
• נקודות בקרה GPS
• מדידות לחישובי ארנונה
• מדידות בחו"ל
 
החברה מקפידה על שיפור תמידי במוצריה כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות ואחרות.
המדידות הקרקעיות מבוצעות באמצעות ציוד טכנולוגי מתקדם הכולל מערכות למדידה בלייזר ומערכות GPS – RTK.
 
חדש - מדידות בסורק לייזר סטטי מדויק - להרחבה לחץ כאן