תחומי פעילות

צילומי אוויר ואורתופוטו

צילומי אוויר ואורתופוטו

מטוסים ומערכות צילום אוויר בשימוש חץ הצפון
חב' חץ הצפון מפעילה מגוון כלי טיס שונים להטסת מערכות הצילום שלה לאורתופוטו ולמיפוי פוטוגרמטרי הנדסי מדויק ולמערכת ה-LIDAR הטופוגרפי והבתימטרי. להרחבה - לחץ כאן
 
אורתופוטו דיגיטלי צבעוני
הכנת תצלומי אויר מיושרים המותאמים לרשת הקואורדינאטות של ישראל ומבוצעים באמצעות צילומי אוויר ובאמצעות צילומי לווין.
האורתופוטו מבוצע באמצעות שימוש במערכות טיסה ובקרה דיגיטליות ובתוכנות מתקדמות וייחודיות בתחום, המאפשרות קבלת רזולוציה ורמת דיוק גבוהה תוך מזעור רמת הטיית המבנים.
תוצרי האורתופוטו כוללים קובץ ממוחשב ואפשרות להפקת התצלום על גבי נייר צילום בהפקה איכותית כולל הדבקה ע"ג "קאפה" ומסגור אלומיניום.
מערכות צילום האוויר למיפוי ואורתופוטו של החברה מאושרות על ידי מפ"י.
 
לחץ כאן לצפיה באורתופוטו הנדסי ע"פ סוגי הקנ''מ השונים
 
צילומי אוויר דיגיטליים למיפוי פוטוגרמטרי הנדסי מדויק
ברשות החברה מערכת צילום אוויר דיגיטלית למיפוי פוטוגרמטרי הנדסי LARGE FORMAT מסוג 250 DMC של חב' "Z/I IMAGING" מאושרת ע"י המרכז למיפוי ישראל לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי הנדסי מדויק בדרגה 3 - קנ"מ 1:250 ! המערכת מאפשרת ביצוע צילום אוויר של שטחים נרחבים בכל תמונה וקבלת מודלים פוטוגרמטריים מדוייקים ברמת דיוק גבוהה המאפיינת מיפוי פוטוגרמטרי הנדסי אודות למצלמות ייחודיות בשילוב מערכות GPS מוטסות וקרקעיות, מערכת IMU מתקדמת הפועלות סימולטנית בזמן הטיסה ומערכת ייצוב המתקדמת בעולם PAV100 כולל פיצוי על מהירות המטוס.
 
חיישנים מולטיספקטרליים
מערכת צילום האוויר הדיגיטלית למיפוי פוטוגרמטרי בפורמט גדול של החברה מבית חב' "Z/I IMAGING" מאפשרת ביצוע צילומי אוויר מולטי ספקטרלים בו זמנית מאותו ראש צילום ב-4 ערוצים RGBN לצורך הכנת אורתופוטו דיגיטלי צבעוני מדויק RGB, אינפרא אדום - NIR ואורתופוטו משולב color infra red) - CIR).
 
צילומי אוויר אלכסוניים
צילומי אוויר אלכסוניים מבוצעים ממגוון כלי טיס ומאפשרים קבלת רצף תמונות זוויתייות ממספר רב של זוויות צילום לכל אתר.
צילומים אלו מאפשרים לבצע איתור חריגות בניה, תיעוד של פרוייקטים, שתילת הדמיות, ומשמשים בנוסף לצרכי שיווק וכתמונות נוף.
 
 צילומי וידאו
צילומי הוידאו מבוצעים ממסוק, מטוס או כטב"מ, ע"פ מאפייני המשימה הנדרשת או ע"פ בקשת הלקוח בעזרת ציוד צילום וידאו מקצועי ברזולוצית HD ו-4K.
הצילום מבוצע בעזרת ציוד צילום המתקדם מסוגו המותקן ע"ג כלי הטייס בעזרת מייצב תנועה. 
 
לחברת חץ הצפון ארכיון עשיר של עשרות אלפי צילומי אוויר מדן ועד אילת,
 
לכניסה לגלריה לחץ כאן