תחומי פעילות

קדסטר ויעודי קרקע

קדסטר ויעודי קרקע

חברת חץ הצפון מפעילה מחלקה ייעודית המעסיקה מודדים מוסמכים, מתכנני ערים, שרטטות וצוותי שדה הפועלים יחד להכנת והגשת התוצרים הנדרשים באיכות ובדיוק המרביים. המחלקה מנוהלת ע"י מודד מוסמך ומהנדס אזרחי - אריה פרנק.

בנוסף מונו 2 ממודדי החברה , מר אריה פרנק ומר אלדב נטוביץ' ל"מודדים מבקרים מורשים" ע"י המרכז למיפוי ישראל, ע"פ מינוי זה רשאים המודדים לבקר תכניות לצרכי רישום (תצ"ר) שהוכנו ע"י מודדים אחרים.

 

תחומי התמחות המחלקה:

 • הכנת תוכניות לצרכי רישום ותיעוד גבולות.
 • ביקורת תוכניות לצרכי רישום ותוכניות לתיעוד גבולות.
 • הקמת גבולות מקרקעין וחישובים אנליטיים.
 • יעוץ בתחומי הקדסטר והסטטוטוריקה.
 • ליווי הכנת תוכניות מתאר ותוכניות בניין עיר.
 • הכנת מפות קומפילציית יעודי קרקע וניתוח סטטוטורי.
 • הכנת תוכניות בעלויות וטבלאות הקצאה.
 • קביעת זכיות דרך והכנת תוכניות הכרזה.
 • ליווי הליכי הפקעה והכנת תוכנית הפקעות.
 • ניהול מודדי אתר.
 • חוות דעת לבתי משפט.
 • הכנת תוכניות שיכונים ציבוריים.
 • הסדר מקרקעין.
 • רישום בלשכת המקרקעין. 

 

המחלקה מספקת ליווי ויעוץ למספר רב של פרויקטים לאומיים :

מודדי אתר עבור משרד הבינוי והשיכון:  
רמת בית שמש, שכונת הר כרמי בכרמיאל, שכונת הר יונה בנצרת עילית, שכונות גבעת חמודות בשלומי, שכונות אגרוף צפון ודרום בעכו ועוד.
חברת נתיבי ישראל :
הכנת תוכניות לצרכי רישום (תצ"ר) לכביש 4 עוקף עכו, עריכת תצ"ר לכביש עוקף קריות, עריכת תצ"ר לכביש 4 במקטע פרדיס-בנימינה, ליווי הפקעות בכביש 77 - מחלפי טורען ובית רימון, ליווי הפקעות לכביש 232 - עוטף עזה, ליווי הפקעות לכביש 65 – עוקף עפולה המזרחי ועוד.
רכבת ישראל :
ליווי תבע ותכנון מפורט לפרויקט חשמול הרכבת, רכבת העמק, המסילה המזרחית, מסילת עכו כרמיאל, המסילה לאילת. ליווי הפקעות למסילת רחובות פלשת למסילה המזרחית ועוד.
רשות מקרקעי ישראל :
הכנת תצ"רים בקרית גת, שכניה, רמת ישי, כאוכב, ראס אל עין, אבו סנאן, כפר תבור ועוד.
חוצה ישראל :
ליווי הפקעות לכביש 6 בקטע 3 ובקטע 7 ועוד.
המרכז למיפוי ישראל :
טיוב אלפי גושים במסגרת פרויקט טיוב גושי ממ"ג, הסדר מקרקעין ברחוב דרך הים בחיפה, פרויקט איתור נקודות אותנטיות בעכו וחיפה ועוד.
חברת יפה נוף :
ליווי פרויקט הרכבת הקלה, עוקף קריות, רכבת קלה חיפה – נצרת, הפקעות בכביש 70 צומת יגור-חסידים וכביש 772 - עוקף דשנים ועוד ליווי עשרות פרויקטים נוספים.