תחומי פעילות

שמאות ורישום מקרקעין

שמאות ורישום מקרקעין

 
מחלקת שמאות ורישום מקרקעין מתמחה במתן שירותי שמאות מקרקעין, ייעוץ ורישום מקרקעין המתבססים על ניסיון מקצועי מעשי במגוון רחב של תחומים.
שירותי המחלקה מתמקדים בתחומים הבאים:
 
שמאות מקרקעין
 • הערכות שווי מקרקעין למגוון רחב של ייעודי מקרקעין ולמגוון של מטרות
 • ליווי תכניות איחוד וחלוקה וביצוע טבלאות איזון החל משלבי התכנון המוקדמים
 • ליווי תכניות בנין עיר ללא מתחמי איחוד וחלוקה החל משלבי התכנון המוקדמים
 • ייעוץ מקצועי וליווי בתחום דיירות מוגנת
 • אומדן דמי שכירות ראויים
 • ייעוץ מקצועי למחלקות היטלי השבחה ברשויות מקומיות
 • ייעוץ מקצועי למחלקות נכסים ברשויות מקומיות
 • שומות היטל השבחה וליווי הליכים בפני שמאי מכריע
 • בדיקות כדאיות של פרויקטים (תמ"א 38, פינוי בינוי וכיו"ב).
 
רישום מקרקעין
 • ניתוח בעלויות וזכויות במקרקעין וייעוץ לפני עריכת תכנית בנין עיר ותכנית לצרכי רישום
 • עריכת שטרות רישום מקרקעין
 • עריכת סדר פעולות רישום מקרקעין
 • הכנת תיק רישום חלוקה (פרצלציה)
 • טיפול וקידום נושא רישום המקרקעין מול הגורמים השונים (בעלי המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, הרשות המקומית, רשם המקרקעין וכו').
 • בדיקת הפקעות מקרקעין כחלק מרישום החלוקה
 
תצ"רים שנרשמו בתקופה האחרונה
 
 • קרית גת עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
 • תחנת כח מופעלת בגז עבור חברת דליה אנרגיות.
 • הרחבת ישוב קהילתי אשחר בגוש משגב עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
 • שכונת עכו אגרוף צפון עבור משרד הבינוי והשיכון (משהב"ש)